Sazba nákladů na pořízení informace číní:

Kopírování černobílé.........................................................2,-Kč/A4

Tisk na tiskárně PC...........................................................2,-Kč/A4

Kopírování na přinesené el. medium /USB flash disc/............zdarma

Kopírování na CD.............................................................15,-Kč/CD

Osobní náklady (přesáhne-li doba zpracování informace 1 hod. za každou

další započatou hodinu)....................................................150,-Kč/hod.

Pokud částka nepřesáhne 50,-Kč, je informace poskytnuta zdarma.


                                                                            Hana Vaňková, ředitelka MŠ