Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle z. č. 106/1999, Sb. za rok 2017