Filozofie MŠ

MŠ jako dílna lidskosti,
kde se děti učí dovednostem potřebným pro svůj další život

 

Analýza současného stavu

Děti přicházející do naší MŠ pocházejí nejen z českých rodin, ale i z rodin, které se asimilují do naší společnosti (děti cizinců). Složení dětí je mezinárodní a především je nutné překonávat jazykovou bariéru.Proto se naše škola stává místem, kde děti mají možnost a příležitost své „nedostatky“, v rámci možností, dohnat.Tímto se kladou na učitelky stále vyšší nároky.Více úsilí nás stojí individualizace cílů podle potřeby nejen skupiny, ale každého dítěte, aby se nabízenou činností uspokojivě rozvíjelo,odneslo si z každého dne v MŠ něco nového, podnětného, příjemného .

Nabízíme řešení, která jsou dětem blízká, přístupná,rozvíjející,zajímavá.Snahou personálu je rozvíjet osobnost dítěte po všech stránkách.Chceme,aby se děti nebály promluvit,řekly svůj názor,zvládaly své emoce- hněv,strach, smrt,radost a veselí. Snažíme se vlastním příkladem učit děti pozitivně myslet,jednat, orientovat se, pozorně vnímat,naslouchat jejich přáním,problémům.Udržujeme s nimi tělesný kontakt – pohlazení,pomazlení….Spolupráce mezi dětmi probíhá tou nejjednodušší formou- v běžném kontaktu,při hrách,stolování,pomoc slabšímu,pomalejšímu kamarádovi.

Myslíme si,že emoční inteligence je pro šťastný život důležitější než vysoké IQ.

V dětech je stále potřeba rozvíjet pocit přátelství,lásky,důvěry-vždyť nám jde o jednu společnou věc mít děti zdravé, samostatné, vyrovnané a vychované!

 

Vize naší mateřské školy

Naše škola se stane místem,kam bude každé dítě rádo chodit,kde získá základní znalosti,místem, kde se plně respektují individuální zvláštnosti každého dítěte a jeho právo na různost a individuální tempo. Základem je partnerský vztah mezi učitelkou a dítětem.

Cílem je vycházet z individuálních zvláštností dítěte,přihlížet jejich potřebám a rozdílným schopnostem,naučit se postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví.

Vytvářet pro dítě takové prostředí, které bude dítěti příjemné a stimulující,přijímat každé dítě takové jaké je,zprostředkovávat zkušenosti.

Veškeré snažení nás zaměstnanců školy je zaměřeno na to,aby dítě bylo maximálně spokojené a šťastné.

Nedílnou součástí je vytvářet na pracovišti prostředí plné pohody a vzájemné důvěry.

Jak toho dosáhneme?

- přijímáme děti do MŠ se zájmem o ně samotné

- máme věkově smíšenou třídu

- stanovíme taková pravidla uspořádání života a dne,která umožní učitelce uspokojovat individuální potřeby  dětí,pružné rozhodování,vzájemnou informovanost a komunikaci s rodiči

- vytvoříme podmínky pro dostatek volného a bezpečného pohybu, který je  neoddělitelný od pohody duševní a sociální

- zajistíme dětem pestrou,vyváženou a plnohodnotnou stravu,odpovídající biologickým potřebám vyvíjecího se dětského organismu

- vytvoříme v prostorách MŠ vstřícné,estetické,podnětné a hygienické prostředí

- připravíme pro děti podmínky pro plynulý přechod z MŠ do ZŠ

- budeme připravovat a oslavovat: vánoce,Mikuláše,karneval,Den matek,Den dětí, rozloučení s předškoláky

- oboustranná dohoda mezi učitelkou a rodiči při řešení problémů týkajících se dětí

- vytvoříme společně s dětmi pravidla chování

 

 Jaké děti chceme vychovat?

- aby byly zdravé, spokojené, dychtivé všeho nového

- aby jim byla umožněna nápodoba práce dospělých