Informace k zápisu pro školní rok 2020/2021

Na základě obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol, je pro MŠ Brno, Štolcova 51, p. o. spádové celé území statutárního města Brna!

Vydávání přihlášek proběhne  1.4. 2020 - 30.4. 2020 na internetové adrese www.zapisdoms.brno.cz.

Kdo nemá možnost internetu, navštíví MŠ Štolcova 51 dne 23. dubna 2020 od 08.00 - 12.00 hodin s kartičkou zdrav. pojišťovny, po předchozí telefonické domluvě na tel. čísle 607 870 681.

Sběr přihlášek: 4.5. 2020 - 5.5. 2020

 Upozornění: z kapacitních důvodů a vysokého počtu odkladů povinné školní docházky, nelze na naší MŠ Štolcova 51 provést zápis nových dětí na školní rok 2020/21.

K zápisu do jakékoliv MŠ:

Vezměte s sebou řádně vyplněnou přihlášku s potvrzením od pediatra, rodný list dítěte, svůj občanský průkaz, doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od bydliště v OP/např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese, doklad o bydlišti dítěte (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců - rodičů).

kriteria MŠ.docx