Informace rodičům:

Úplata za předškolní vzdělávání 500,- Kč na měsíc.

Děti, které dovrší ve škol. roce 6 let tuto úplatu za předškol. vzdělávání nehradí.

Děti s odkladem školni docházky úplatu za předškolní vzdělávání nehradí. 

Stravování

                      Kategorie 3 - 6 let

 
Dopolední svačina
8
Oběd
21
Odpolední svačina
8
Celkem
37

Podle vyhlášky o škol. stravování hradí děti, které dovrší v příslušném školním roce 7 let věku částku 41,- Kč.

Po celý tento školní rok jsou tyto děti zařazeni do skupiny plátců 7 - 10 let.  

 

Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy

1.Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky

2.Děti, které ve školním roce dovrší 4 let ( matka po dovršení 4 let věku dítěte zůstává bez finanční podpory státu) – přihlášení k celodenní docházce

3.Děti  zaměstnaných rodičů přihlášené k celodenní docházce

4.Děti 3 leté, jejichž matky již částečně pracují, popřípadě nastupují po MD do zaměstnání a požadují přijetí dítěte k celodenní docházce

5.Děti, jejichž sourozenec navštěvuje(navštěvoval) naši mateřskou školu – přihlášené k celodenní docházce

6.Děti nezaměstnaných rodičů ( registrovaných na ÚP,rodičů,kteří se nachází ve složité sociální situaci) – přihlášené k celodenní docházce

7.Děti matek na mateřské dovolené s dalším dítětem

 

Těšíme se na vaší návštěvu